Samorząd Studentów WFPiK

Opiekunowie

Opiekunowie studenccy – rok akademicki 2018/2019

Koordynatorzy opieki nad studentami I roku
Agata Guzikowska, Adrian Kaleta, Taida Wróblewska

Instytut Filologii Polskiej
Krystian Kossarzecki, Klaudia Stecka

Instytut Filologii Klasycznej
Adrian Kaleta, Julia Mochoń

Instytut Filologii Słowiańskiej
Marta Kozłowska, Marlena Porwit

Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Natalia Rosicka

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Łukasz Klawunn

Niestacjonarne Studium Filologii Polskiej
Paweł Binkowski

Opiekunowie studenccy – rok akademicki 2017/2018

Koordynatorzy opieki nad studentami I roku
Maciej Hańczuk, Taida Wróblewska

Instytut Filologii Polskiej
Dominik Lisiecki, Klaudia Stecka

Instytut Filologii Klasycznej
Adrian Kaleta

Instytut Filologii Słowiańskiej
Julia Pietrusewicz

Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Natalia Rosicka

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Łukasz Klawunn

Niestacjonarne Studium Filologii Polskiej
Paweł Binkowski

Opiekunowie studenccy – rok akademicki 2016/2017

Instytut Filologii Polskiej (filologia polska)
Klaudia Stecka

Instytut Filologii Polskiej (studia dwuprzedmiotowe)
Zbigniew Kotas

Instytut Filologii Klasycznej
Patrycja Kryk 

Instytut Filologii Słowiańskiej
Magda Czerniewicz

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk
Natalia Rosicka

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów
Łukasz Klawunn

Niestacjonarne Studium Filologii Polskiej
Paweł Binkowski