Samorząd Studentów WFPiK

Rada Samorządu Studentów

CZŁONKOWIE RADY

Przewodnicząca Rady – Natalia Mąka
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: nmaka@onet.eu

Obowiązki: kierowanie pracami Rady, reprezentowanie Rady

Wiceprzewodnicząca Rady – Klaudia Stecka
Instytut Filologii Słowiańskiej

Kontakt: stecka.kl@gmail.com

Obowiązki: zastępowanie przewodniczącej, nadzór nad działalnością projektowo-kulturalną Rady

Wiceprzewodniczący Rady – Łukasz Klawunn
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Kontakt: lukasz.klawunn@gmail.com

Obowiązki: zastępowanie przewodniczącej, nadzór nad działalnością statutową

Sekretarz Rady – Dominik Lisiecki
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: lisiecki.dominik@gmail.com

Obowiązki: sporządzanie i archiwizacja dokumentacji Rady, obsługa poczty elektronicznej

Pełnomocnik Rady ds. dydaktyki – Lidia Ranke
Instytut Filologii Polskiej

Obowiązki: działalność w zakresie jakości kształcenia, sprawy związane z tokiem kształcenia

Pełnomocnik Rady ds. kultury – Natalia Rosicka
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Kontakt: natalia.rosicka.96@gmail.com

Obowiązki: działalność kulturalna i animacyjna studentów, Zoom na Maius, Studencki Monitor Wydarzeń

Pełnomocnik Rady ds. międzynarodowych – Adrian Kaleta
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: kaleta.adrian96@gmail.com

Obowiązki: współpraca międzynarodowa, promocja programów mobilnościowych

Pełnomocnik Rady ds. projektów – Maciej Hańczuk
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: maciejaleksyhanczuk@gmail.com

Obowiązki: nadzór nad realizacją wydarzeń Rady, współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Pełnomocnik Rady ds. promocji – Tomasz Begier
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Kontakt: tomaszbegier@wp.pl

Obowiązki: promocja, media społecznościowe, współpraca w zakresie promocji wydarzeń

Rzecznik Prasowa Rady – Zuzanna Król
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: zuzannaa.krol@gmail.com

Obowiązki: współpraca z mediami

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z RADĄ

Paweł Binkowski
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: binkowski.pa@gmail.com

Obowiązki: kierowanie pracami Zespołu Dydaktycznego oraz Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

Paula Borowska
Instytut Filologii Polskiej

Karolina Burnagiel
Instytut Filologii Polskiej

Agata Celak
Instytut Filologii Polskiej

Magda Czerniewicz
Instytut Filologii Słowiańskiej

Ewa Christianus
Instytut Filologii Polskiej

Oskar Chyżyński
Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Marcelina Czarnowska
Instytut Filologii Słowiańskiej

Jakub Gawęda
Instytut Filologii Polskiej

Agata Guzikowska
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: agaguzikowska1@gmail.com

Obowiązki: przewodniczenie Komisji Wyborczej Samorządu Studentów WFPiK

Sara Kasprzak
Instytut Filologii Polskiej

Aleksandra Kądziołka
Instytut Filologii Polskiej

Anna Kluga
Instytut Filologii Polskiej

Eliza Konieczna
Instytut Filologii Polskiej

Krystian Kossarzecki
Instytut Filologii Polskiej

Zbigniew Kotas
Instytut Filologii Polskiej

Kontakt: zkotas@interia.pl

Obowiązki: Studencki koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami

Marta Kozłowska
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej

Klaudia Leśniewska
Instytut Filologii Polskiej

Agata Ługowska
Instytut Filologii Polskiej

Julia Mochoń
Instytut Filologii Klasycznej

Mateusz Nowak
Instytut Filologii Polskiej 

Marlena Porwit
Instytut Filologii Słowiańskiej

Agnieszka Rosiak
Instytut Filologii Polskiej

Olga Stawicka
Instytut Filologii Polskiej

Iga Skrzypczak
Instytut Filologii Polskiej

Gabriela Szabat
Instytut Filologii Polskiej

Taida Wróblewska
Instytut Filologii Klasycznej
Instytut Filologii Polskiej