Samorząd Studentów WFPiK

Złoty Maius 2017

Laureaci plebiscytu

Nagrodę Złoty Maius 2017 otrzymali:
– w Instytucie Filologii Klasycznej pani doktor Monika Miazek-Męczyńska,
– w Instytucie Filologii Polskiej ex aequo pani profesor Bogumiła Kaniewska i pani doktor Karolina Ruta,
– w Instytucie Filologii Słowiańskiej pani doktor Urszula Kowalska,
– w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów pani profesor Ewa Guderian-Czaplińska,
– w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych pan profesor Marek Hendrykowski.

Nagrodę Diamentowego Maiusa, przyznawaną osobom, które trzykrotnie zostały nagrodzone statuetką złotą, otrzymał pan profesor Przemysław Czapliński.

Informacje o plebiscycie

W 2017 roku odbędzie się IV edycja plebiscytu Złoty Maius, którego celem jest nagrodzenie najlepszych nauczycieli dydaktycznych we wszystkich jednostkach Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, tj:
– w Instytucie Filologii Klasycznej,
– w Instytucie Filologii Polskiej,
– w Instytucie Filologii Słowiańskiej,
– w  Instytucie Teatru i Sztuki Mediów,
– w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

Ocenie podlegają pracownicy i doktoranci z jednostki, prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017. Oznacza to, że głosowaniu poddani są tylko Ci prowadzący (pracownicy naukowi i doktoranci), którzy są przypisani jednostce prowadzącej kierunek studiów. 

Organizatorami plebiscytu jest Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, która dokonuje wyboru Kapituły plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie Złoty Maius 2017

Platforma do głosowania w plebiscycie Złoty Maius zostanie uruchomiona 17 maja, a głosy oddawać będzie można do 31 maja do godz. 23:59. Wraz z upływem terminu głosowania Kapituła przystąpi do zliczenia głosów.

Informujemy, że z jednego numeru IP można zagłosować tylko raz.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz wręczenie nagród nastąpi 10 czerwca 2017 roku o godzinie 11:30 podczas uroczystości absolutoryjnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. 

Kapituła plebiscytu Złoty Maius 2017

Przewodnicząca KapitułyMarta Kozłowska

Członkowie Kapituły:
Zofia Bojanek,
Łukasz Klawunn,
Patrycja Kryk,
Dominik Lisiecki.

Do obowiązków Kapituły należy przygotowanie plebiscytu pod względem merytorycznym, promowanie głosowania, przeprowadzenie głosowania, obliczenie oddanych głosów oraz przygotowanie i wręczenie nagród.