Samorząd Studentów WFPiK

Komisja ekonomiczna

Wydziałowa Komisja Ekonomiczna WFPiK (rok akademicki 2017/2018)

Przewodnicząca Komisji – dr Sylwia Karolak, pełnomocnik Dziekana ds. pomocy materialnej
Wiceprzewodniczący Komisji – Łukasz Klawunn

Członkowie Komisji – studenci:
Tomasz Begier
Paweł Binkowski

Agata Guzikowska
Maciej Hańczuk
Adrian Kaleta

Zbigniew Kotas
Zuzanna Król
Natalia Mąka
Natalia Rosicka

Klaudia Stecka
Taida Wróblewska

Członkowie Komisji – pracownicy dziekanatu:
Mariola Kaczmarkiewicz
Weronika Kleczewska
mgr Katarzyna Kucharczyk-Ciborek
mgr Tatiana Lisiak
mgr Izabela Rzysko
mgr Barbara Walkowiak