Samorząd Studentów WFPiK

Komisja ekonomiczna

Wydziałowa Komisja Ekonomiczna WFPiK (rok akademicki 2017/2018)
Skład WKE 2017/2018 rozpoczyna pracę z dniem 1 października 2017 roku

Przewodnicząca Komisji – dr Sylwia Karolak, pełnomocnik Dziekana ds. pomocy materialnej
Wiceprzewodniczący Komisji – wybór zostanie dokonany na I zebraniu WKE

Członkowie Komisji – studenci:
Tomasz Begier
Paweł Binkowski

Agata Guzikowska
Maciej Hańczuk

Łukasz Klawunn
Zbigniew Kotas
Zuzanna Król
Justyna Marcyaniak
Natalia Mąka
Klaudia Stecka
Taida Wróblewska

Członkowie Komisji – pracownicy dziekanatu:
Mariola Kaczmarkiewicz
Weronika Kleczewska
mgr Katarzyna Kucharczyk-Ciborek
mgr Tatiana Lisiak
mgr Izabela Rzysko
mgr Barbara Walkowiak