Samorząd Studentów WFPiK

PrzeUAM/UJ Granice

Cel projektu

Projekt towarzyszy utworzonemu w 2015 roku Humanistycznemu Konsorcjum Naukowemu między Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM i Wydziałem Polonistyki UJ. PrzeUAM/UJ Granice ma na celu komunikację między studentami obu wydziałów oraz współpracę o charakterze naukowym i kulturalnym. 

Organizatorzy

Organizatorami projektu są Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydziału Polonistyki UJ.

Koordynatorami projektu są:
– z ramienia WFPiK UAM Paweł Binkowski i Marta Kozłowska,
– z ramienia WP UJ Helena Jaworowska i Rafał Koziołek.