Samorząd Studentów WFPiK

Programy studiów

Programy studiów licencjackich

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Filmoznawstwo i kultura mediów – licencjackie (od roku 2016/2017)
Filmoznawstwo i kultura mediów – licencjackie (od roku 2014/2015)

Instytut Filologii Klasycznej

Filologia klasyczna – licencjackie (od roku 2016/2017)
Filologia klasyczna – licencjackie (od roku 2013/2014)

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie – licencjackie (od roku 2016/2017)
Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie – licencjackie (od roku 2015/2016)
Studia śródziemnomorskie – licencjackie (od roku 2016/2017)
Studia śródziemnomorskie – licencjackie (od roku 2015/2016)
Studia śródziemnomorskie – licencjackie (od roku 2014/2015)

Instytut Filologii Polskiej

Filologia polska – licencjackie (od roku 2016/2017)
Filologia polska – licencjackie (od roku 2015/2016)
Filologia polska – licencjackie (od roku 2014/2015)
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie – licencjackie (ost. rekrutacja w roku 2014/2015)
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie – licencjackie (od roku 2016/2017)
Studia polonistyczno-germanistyczne – licencjackie (od roku 2016/2017)

Instytut Filologii Słowiańskiej

Bałkanistyka – licencjackie (od roku 2015/2016)
Bałkanistyka – licencjackie (od roku 2013/2014)
Filologia bułgarska – licencjackie (od roku 2015/2016)
Filologia bułgarska – licencjackie (od roku 2013/2014)
Filologia chorwacka – licencjackie (od roku 2015_2016)
Filologia chorwacka – licencjackie (od roku 2013_2014)
Filologia czeska – licencjackie (od roku 2015/2016)
Filologia czeska – licencjackie (od roku 2013/2014)
Filologia serbska – licencjackie (od roku 2015/2016)
Filologia serbska – licencjackie (od roku 2013/2014)
Filologia słowiańska i filologia polska – licencjackie (od roku 2013/2014)
Studia południowosłowiańskie – licencjackie (od roku 2016/2017)

Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Wiedza o teatrze – licencjackie (od roku 2013/2014)

Programy studiów magisterskich

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Filmoznawstwo i kultura mediów, spec. filmoznawstwo intermedialne – magisterskie (od roku 2016/2017)
Filmoznawstwo i kultura mediów, spec. kultury filmowe – magisterskie (od roku 2016/2017)
Filmoznawstwo i kultura mediów – magisterskie (od roku 2014/2015)

Instytut Filologii Klasycznej

Filologia klasyczna – magisterskie (od roku 2015/2016)
Studia śródziemnomorskie – magisterskie (od roku 2014/2015)

Mediterranean Studies – magisterskie w języku angielskim (od roku 2015/2016)
Literatura powszechna (mgr.) 2016/2017

Instytut Filologii Polskiej

Filologia polska – magisterskie (od roku 2016/2017)
Filologia polska – magisterskie (od roku 2015/2016)
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie – magisterskie (od roku 2014/2015)
Polacy i Niemcy w Europie – magisterskie (od roku 2014/2015)
Polonistyka w kontekstach kultury – magisterskie (od roku 2016/2017)
Polonistyka w kontekstach kultury – magisterskie (od roku 2014/2015)

Instytut Filologii Słowiańskiej

Bałkanistyka – magisterskie (od roku 2015/2016)
Filologia bułgarska – magisterskie (od roku 2013/2014)
Filologia chorwacka – magisterskie (od roku 2013/2014)
Filologia czeska – magisterskie (od roku 2016/2017)
Filologia serbska – magisterskie (od roku 2013/2014)
Filologia słowiańska i filologia polska – magisterskie (od roku 2013/2014)

Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Media interaktywna i widowiska – magisterskie (od roku 2014/2015)