Samorząd Studentów WFPiK

Taida Wróblewska

Członek Rady Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. wydawnicza 

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Koordynator Drzwi Otwartych WFPiK
Koordynator Kina Dziedzińcowego
Koordynator Rekrutacji 2017

Kontakt:
taida.wroblewska@gmail.com

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
środa, 15:30-17:00, p. 246