Samorząd Studentów WFPiK

Taida Wróblewska

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. wydawnicza 

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów

Kontakt:
taida.wroblewska@gmail.com