Samorząd Studentów WFPiK

Klaudia Stecka

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska,Klaudia Stecka
spec. wydawnicza

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”
Delegat do Parlamentu Samorządu Studentów UAM

Kontakt:
stecka.kl@gmail.com