Samorząd Studentów WFPiK

Klaudia Stecka

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów ds. kulturalnych

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska,Klaudia Stecka
spec. wydawnicza

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Kulturalnym

Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”
Koordynator Czytania w Sali Teatralnej
Koordynator absolutorium licencjackiego

Kontakt:
stecka.kl@gmail.com

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
czwartek, 10:30-11:30, p. 246 (od 26 października)

Kompetencje na stanowisku pełnomocnika ds. kulturalnych:
– koordynacja konkursu fotograficznego Zoom na Collegium Maius,
– koordynacja Studenckiego Monitora Wydarzeń,
– wspieranie koordynatorów odpowiedzialnych za wydarzenia kulturalne, realizowanych w ramach pracy Rady,
– kontakt z prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności kulturalnej.