Samorząd Studentów WFPiK

Olga Stawicka

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackicholga-stawicka na kierunku filologia polska, spec. animacja kultury

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Administrator portalu Instagram RSS WFPiK

 

Kontakt:
olga20702@wp.pl