Samorząd Studentów WFPiK

Olga Stawicka

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackicholga-stawicka na kierunku filologia polska, spec. animacja kultury

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Administrator profilu RSS WFPiK na Instagramie

Kontakt:
o.staww@gmail.com