Samorząd Studentów WFPiK

Natalia Rosicka

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów ds. kulturalnych

Studentka studiów licencjackich na kierunku filmoznawstwo i kulturaRosicka Natalia
mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Opiekun studencki kierunku Wiedza o teatrze
Członek Zarządu Samorządu Studentów UAM

Kontakt:
natalia.rosicka.96@gmail.com