Samorząd Studentów WFPiK

Natalia Rosicka

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filmoznawstwo i kulturaRosicka Natalia
mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (I instancji)

Kontakt:
natalia.rosicka.96@gmail.com