Samorząd Studentów WFPiK

Julia Pietrusewicz

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów ds. wydziału

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, Julia Pietrusewicz
spec. nauczycielska

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Zespołu ds. Monitorowania Strategii WFPiK
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (kadencja 2016-2020)

Kontakt:
julia.pietrusewicz@onet.eu