Samorząd Studentów WFPiK

Sylwia Pawlik

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów magisterskich Sylwia Pawlikna kierunku bałkanistyka
Studentka studiów magisterskich na kierunku filologia bułgarska

Członek Komisji Wyborczej Instytutu Filologii Słowiańskiej

Kontakt:
sylwiapawlik92@gmail.com