Samorząd Studentów WFPiK

Szymon Patrylak

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów magisterskich na kierunku media interaktywne 
i widowiska, spec. operologiczna

Członek Rady Instytutu Teatru i Sztuki Mediów
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”

Kontakt:
szymonpatrylak@gmail.com