Samorząd Studentów WFPiK

Organy uczelniane

Przedstawiciele studentów w organach uczelnianych i organach jakości kształcenia

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Natalia Mąka

Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej:
Aleksandra Białek
Paweł Binkowski
Maciej Hańczuk
Łukasz Klawunn
Marta Kozłowska
Natalia Mąka
Julia Pietrusewicz
Natalia Rosicka
Olga Stawicka
Klaudia Stecka
Taida Wróblewska

Rada Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych:
Tomasz Begier
Łukasz Klawunn
Natalia Rosicka

Rada Instytutu Filologii Klasycznej:
Julia Mochoń

Rada Instytutu Filologii Polskiej:
Lidia Gancarz
Agata Guzikowska
Maciej Hańczuk
Zofia Janicka

Dagmara Janoszek
Adrian Kaleta
Weronika Kosmalska
Zbigniew Kotas
Mikołaj Kwapiszewski
Dominik Lisiecki
Agata Ługowska
Natalia Mąka
Milena Paluch
Julia Pietrusewicz
Klaudia Stecka
Karolina Szurgot
Paulina Szymandera
Natalia Tomczak
Taida Wróblewska
Paulina Zalewska

Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej:
Marta Kozłowska

Rada Instytutu Teatru i Sztuki Mediów:
Marianna Kaźmierczak
Szymon Patrylak 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
Marlena Porwit
Taida Wróblewska

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Paweł Binkowski
Adrian Kaleta

Wydziałowy Zespół ds. Promocji
Zbigniew Kotas
Zuzanna Król
Taida Wróblewska

Zespół ds. Monitorowania Strategii Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Julia Pietrusewicz

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Kulturalnym
Lidia Ranke

Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Natalia Mąka
Klaudia Stecka

Zespół Dydaktyczny Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Paweł Binkowski (kierownik Zespołu)
Agata Celak
Agata Guzikowska
Adrian Kaleta

Natalia Mąka
Marlena Porwit

Lidia Ranke
Olga Stawicka
Taida Wróblewska