Samorząd Studentów WFPiK

Przemysław Miszczak

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska, spec. 
nauczycielska uzupełniająca

 

 

Kontakt:
przemyslawmiszcz@gmail.com