Samorząd Studentów WFPiK

Natalia Mąka

Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, 
spec. nauczycielska

Członek Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UAM
Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Członek Zarządu Samorządu Studentów UAM
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Delegat do Parlamentu Samorządu Studentów UAM (kad. 2017/2018)
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów

Kontakt:
nmaka@onet.eu