Samorząd Studentów WFPiK

Dominik Lisiecki

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackichdominik-lisiecki na kierunku filologia polska, spec. artystycznoliteracka i nauczycielska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

 

Kontakt:
lisiecki.dominik@gmail.com