Samorząd Studentów WFPiK

Dominik Lisiecki

Sekretarz Rady Samorządu Studentów

Student studiów licencjackichdominik-lisiecki na kierunku filologia polska, spec. artystycznoliteracka

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

Kontakt:
lisiecki.dominik@gmail.com