Samorząd Studentów WFPiK

Mikołaj Kwapiszewski

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska, spec.
wydawnicza

Administrator strony internetowej RSS WFPiK
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

 

Kontakt: 
mikkwapiszewski@gmail.com