Samorząd Studentów WFPiK

Zuzanna Król

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackichzuzanna-krol na kierunku filologia polska, spec. dziennikarska

Koordynator działu aktualności na stronie internetowej RSS WFPiK

Kontakt:
zuzooolka@gmail.com