Samorząd Studentów WFPiK

Zuzanna Król

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackichzuzanna-krol na kierunku filologia polska, spec. dziennikarska

Koordynator działu aktualności na stronie internetowej RSS WFPiK
Koordynator Wydziałowego Dnia z Kołami Naukowymi

Kontakt:
zuzooolka@gmail.com

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
wtorek, 11:30-13:00, p. 246