Samorząd Studentów WFPiK

Zuzanna Król

Rzecznik prasowa Rady

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, spec. dziennikarska

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji
Koordynator działu aktualności na stronie internetowej RSS WFPiK
Administrator profilu RSS WFPiK na Snapchacie

Kontakt:
zuzannaa.krol@gmail.com