Samorząd Studentów WFPiK

Marta Kozłowska

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska, spec. dziennikarstwo i PR
Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia słowiańska i filologia polska z j. rosyjskim, spec. animacja kultury

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej
Członek Sądu Koleżeńskiego
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Koordynator współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu
PrzeUAM/UJ Granice

Kontakt:
m.kozlowska94@vp.pl