Samorząd Studentów WFPiK

Marta Kozłowska

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska, spec. dziennikarstwo i PR
Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia słowiańska i filologia polska z j. rosyjskim, spec. animacja kultury

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej
Członek Sądu Koleżeńskiego
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów

 

Kontakt:
m.kozlowska94@vp.pl