Samorząd Studentów WFPiK

Marta Kozłowska

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów

Studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska, spec. dziennikarstwo i PR
Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia słowiańska i filologia polska z j. rosyjskim, spec. animacja kultury

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (I instancji)
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Koordynator Scrabbli na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Koordynator współpracy z Wydziału Polonistyki UJ

Kontakt:
m.kozlowska94@vp.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
czwartek, 9:30-10:30, pokój 246

Kompetencje na stanowisku wiceprzewodniczącej Rady:
– zastępowanie przewodniczącego podczas jego nieobecności – podczas nieobecności przewodniczącego, wiceprzewodnicząca posiada pełne prawa decyzyjne w zakresie pracy Rady,
– wspieranie przewodniczącego w kierowaniu pracami Rady oraz nadzorze nad pracą członków Rady,

– nadzór nad pracą pełnomocników zadaniowych Rady oraz koordynatorów projektów,
– nadzór nad działalnością projektową Rady,
– wspieranie przewodniczącego w realizacji planu finansowego,

– kierowanie pracami Kapituły Plebiscytu Złoty Maius 2017.