Samorząd Studentów WFPiK

Zbigniew Kotas

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. nauczycielska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla studentów I stopnia
Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów

Kontakt:
zkotas@interia.pl