Samorząd Studentów WFPiK

Zbigniew Kotas

Członek Rady Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. nauczycielska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej

Kontakt:
zkotas@interia.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
wtorek, 9:45-11:15, p. 246