Samorząd Studentów WFPiK

Łukasz Klawunn

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filmoznawstwo i kultura Klawunn Łukasz
mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
Przewodniczący Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”
Członek Komisji Wyborczej Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych (kadencja 2017-2020)

Kontakt:
lukasz.klawunn@gmail.com