Samorząd Studentów WFPiK

Łukasz Klawunn

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filmoznawstwo i kultura Klawunn Łukasz
mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Przewodniczący Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”
Członek Komisji Wyborczej Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych (kadencja 2017-2020)
Koordynator Kina Dziedzińcowego

Kontakt:
lukasz.klawunn@gmail.com

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
wtorek, 13:30-15:00, p. 246

Kompetencje na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady:
– nadzór nad pracami Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
– nadzór nad pracami Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”,
– kontakt z Samorządem Doktorantów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
– wspieranie przewodniczącego w realizacji planu finansowego,
– wspieranie przewodniczącego w kierowaniu pracami Rady oraz nadzorze nad pracą osób współpracujących.