Samorząd Studentów WFPiK

Sara Kasprzak

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, spec.Sara Kasprzak nauczycielska

Kontakt:
sara.kasprzak@wp.pl