Samorząd Studentów WFPiK

Adrian Kaleta

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. dziennikarska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Opiekun studencki kierunków prowadzonych w Instytucie Filologii Klasycznej

Kontakt:
kaleta.adrian96@gmail.com