Samorząd Studentów WFPiK

Adrian Kaleta

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. dziennikarska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Kontakt:
kaleta.adrian96@gmail.com