Samorząd Studentów WFPiK

Adrian Kaleta

Członek Rady Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. dziennikarska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

Kontakt:
kaleta.adrian96@gmail.com

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
środa, 11:30-13:00, p. 246