Samorząd Studentów WFPiK

Dagmara Janoszek

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackichdagmara-janoszek na kierunku filologia polska, spec. dziennikarska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

Kontakt:
janoszekdagmara@gmail.com