Samorząd Studentów WFPiK

Maciej Hańczuk

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackichmaciej-hanczuk na kierunku filologia polska, spec. artystycznoliteracka 

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Koordynator Drzwi Otwartych WFPiK
Koordynator Rekrutacji 2017

Kontakt:
maciejaleksyhanczuk@gmail.com