Samorząd Studentów WFPiK

Maciej Hańczuk

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów ds. projektów

Student studiów licencjackichmaciej-hanczuk na kierunku filologia polska, spec. artystycznoliteracka 

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”

Kontakt:
maciejaleksyhanczuk@gmail.com