Samorząd Studentów WFPiK

Agata Guzikowska

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, 
spec. nauczycielska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UAM
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów

Kontakt:
agaguzikowska1@gmail.com