Samorząd Studentów WFPiK

Agata Guzikowska

Członek Rady Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, 
spec. nauczycielska

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Członek Parlamentu Samorządu Studentów UAM
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UAM
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Koordynator absolutorium licencjackiego
Koordynator Wydziałowego Dnia z Kołami Naukowymi

Kontakt:
agaguzikowska1@gmail.com

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
poniedziałek, 13:30-15:00, p. 246