Samorząd Studentów WFPiK

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Radą Samorządu Studentów
Collegium Maius, ul. Aleksandra Fredry 10, pokój 246

Zapraszamy do kontaktu mailowego z Radą Samorządu Studentów (rsswfpik@amu.edu.pl) lub z konkretnymi członkami Rady i osobami współpracującymi (maile są dostępne w zakładce Rada) w wypadku chęci spotkania. 

W sprawach związanych z organizacją wydarzeń lub promocją prosimy o wiadomość na adres ogólny Rady.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych
Sobota, godz. 11:45-12:30, pokój 246 – Paweł Binkowski, opiekun studiów niestacjonarnych
Dyżury odbywają się podczas zjazdów podstawowych!