Samorząd Studentów WFPiK

Dyżury samorządu

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018
Collegium Maius, ul. Aleksandra Fredry 10, pokój 246

Pełen wykaz dyżurów zostanie opublikowany 2 października 2017 roku!

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota
Zjazdy podstawowe: 7.10., 28.10., 18.11., 16.12., 13.01.
godz. 11:45-12:30 – Paweł Binkowski