Samorząd Studentów WFPiK

Magda Czerniewicz

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackichMagda Czerniewicz na kierunku filologia czeska, spec. przekład funkcjonalny

Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów

Kontakt:
magda.czerniewicz@gmail.com