Samorząd Studentów WFPiK

Agata Celak

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackichagata-celak na kierunku filologia polska, spec. animacja kultury i dziennikarska

Koordynator współpracy z fundacją Zaczytani
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów

Kontakt:
agata.celak@op.pl