Samorząd Studentów WFPiK

Paula Borowska

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich paula-borowskana kierunku filologia polska,
spec. dziennikarska i nauczycielska

Kontakt:
paula51516@wp.pl