Samorząd Studentów WFPiK

Zofia Bojanek

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filmoznawstwo 
i kultura mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Studentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (WSE)

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (2016/2017)
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”
Członek Kapituły Plebiscytu Złoty Maius 2017
Koordynator profilu Rady Samorządu Studentów na Instagramie 

Kontakt:
zosiabojanek@wp.pl