Samorząd Studentów WFPiK

Paweł Binkowski

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. artystycznoliteracka

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus
Delegat do Parlamentu Samorządu Studentów UAM (kad. 2016/2017)
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów

 

Kontakt:
binkowski.pa@gmail.com