Samorząd Studentów WFPiK

Tomasz Begier

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów ds. promocji

Student studiów licencjackichtomasz-begier na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Studenckiej programu Studiuj z laptopem

Kontakt:
tomaszbegier@wp.pl