Samorząd Studentów WFPiK

Tomasz Begier

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackichtomasz-begier na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Członek Rady Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

 

Kontakt:
tomaszbegier@wp.pl