Samorząd Studentów WFPiK

Koła Naukowe

Koła Naukowe na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej
Koło Naukowe Klasyków, opiekun: dr Sławomira Brud (p. 332)

Instytut Filologii Polskiej
Genderowe Koło Literaturoznawcze, opiekun: dr Agnieszka Gajewska (p. 217)

Koło Cyklistów i Findesieclistów, opiekun: dr hab. Marek Wedemann (p. 349)
Koło Badań nad Musicalem „Synteza Sztuk”, opiekun: dr hab. Joanna Maleszyńska (p. 344b)

Koło Edytorów „Trantiputl”, opiekun: prof. Wiesław Wydra (p. 307)
Koło Hermeneutyczne, opiekun: prof. Michał Januszkiewicz (p. 346b)
Koło Komunikacji Kreatywnej „Essence”, opiekun: dr hab. Elżbieta Winiecka (p. 214)
Koło Literatury Nowej „Swoją Drogą”, opiekun: dr Marcin Jaworski (p. 343)
Koło Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru Emet”, opiekun: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (p. 344 lub 407)
Koło Miłośników Języka Polskiego, opiekun: dr Karolina Ruta (p. 310)
Koło Miłośników Literatury Dawnej, opiekun: mgr Joanna Szpendowska (p. 209)
Koło Naukowe Audiodeskrybetów, opiekun: mgr Beata Jerzakowska (p. 310)
Koło Naukowe „EureKA”, opiekun: dr Maciej Junkiert (p. 205 lub 407)
Koło Naukowe Miłośników Historii Języka Polskiego, opiekun: prof. Tomasz Mika (p. 315)
Koło Naukowe Polonistów, opiekun: dr Beata Przymuszała (p. 347b)
Koło Naukowe Romantyków, opiekun: dr Wojciech Hamerski (p. 203)
Koło Studentów Polonistyki Kulturowej, opiekun: dr hab. Marek Osiewicz (p. 237)
Koło Żywych Metodyków „Metoteka”, opiekun: dr Anna Podemska-Kałuża (p. 8)
Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne, opiekun: dr Barbara Sobczak (p. 302)
Naukowe Koło Kultury Medialnej PRojektor, opiekun: dr Agnieszka Kula (p. 302)
Naukowe Koło Onomastów „Nazywacze”, opiekun: dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (p. 208)
Naukowe Koło Przekładowe „Przekładnia”, opiekun: dr Ewa Rajewska (p. 211)
Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe, opiekun: prof. Jerzy Sierociuk (p. 408)
Studenckie Koło Badań nad Nowoczesnością „Mediatour”, opiekun: dr Michał Larek (p. 216)
Studenckie Koło Naukowe Estetyczno-Literackie, opiekun: prof. Anna Krajewska-Stasiak (p. 215)
Studenckie Koło Naukowe Europy Środkowej, opiekun: dr Lenka Nemeth-Vítová (p. 212)

Instytut Filologii Słowiańskiej
Koło Naukowe Slawistów, opiekunowie: dr Patryk Borowiak (p. 384), mgr Zvonko Dimoski (p. 384)

Słowiańskie Koło Artystyczne, opiekun: prof. Anna Gawarecka (p. 385)

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk
Koło Naukowe Teatrologów, opiekun: mgr Magdalena Rewerenda (p. 116)

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów
Międzywydziałowe Koło Filoznawców i Medioznawców, opiekun: mgr Agnieszka Powierska (p. 230)