Samorząd Studentów WFPiK

Archiwum – Wydział

Sprawozdanie z działalności RSS WFPiK w roku 2016/2017

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w roku akademickim 2016/2017. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem: Sprawozdanie z działalności RSS WFPiK w roku akad. 2016/2017 (dokument) Zespół Rady Samorządu Studentów pod przewodnictwem Pawła Binkowskiego

Raport z ankietyzacji Przyjazny Dziekanat 2017

Prezentujemy raport z tegorocznej edycji ankietyzacji Przyjazny Dziekanat, mającej na celu ocenę pracy wydziałowej administracji, zajmującej się sprawami studenckimi. Raport został sporządzony na podstawie ankiet, przeprowadzonych na zajęciach dydaktycznych w dniach od 10 do 25 kwietnia 2017 roku przez przedstawicieli Rady Samorządu Studentów. Wszystkie ankiety zostały opracowane i na podstawie wszystkich ankiet sporządzony został raport.  […]