Samorząd Studentów WFPiK

Archiwum – Wydział

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Wydawnictwo Naukowe UAM wraz z Radą Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu oraz Biblioteką WFPiK serdecznie zaprasza do wspólnego uczczenia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W ramach wydarzeń zorganizowanych z tej okazji we wtorek (27 lutego) będzie można wysłuchać wykładu prof. Jarosława Liberka Norma wzorcowa współczesnej polszczyzny a zasada prostoty komunikacyjnej oraz wykładu prof. […]

Raport ze studenckiej ankietyzacji praktyk

Ankietyzację została przeprowadzona w dniach od 14 września do 13 października 2017 roku za pośrednictwem elektronicznego formularza. Raport z ankietyzacji został opracowany przez Zespół Dydaktyczny Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Raport ze studenckiej ankietyzacji systemu praktyk studenckich

Sprawozdanie z działalności RSS WFPiK w roku 2016/2017

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w roku akademickim 2016/2017. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem: Sprawozdanie z działalności RSS WFPiK w roku akad. 2016/2017 (dokument) Zespół Rady Samorządu Studentów pod przewodnictwem Pawła Binkowskiego

Raport z ankietyzacji Przyjazny Dziekanat 2017

Prezentujemy raport z tegorocznej edycji ankietyzacji Przyjazny Dziekanat, mającej na celu ocenę pracy wydziałowej administracji, zajmującej się sprawami studenckimi. Raport został sporządzony na podstawie ankiet, przeprowadzonych na zajęciach dydaktycznych w dniach od 10 do 25 kwietnia 2017 roku przez przedstawicieli Rady Samorządu Studentów. Wszystkie ankiety zostały opracowane i na podstawie wszystkich ankiet sporządzony został raport.  […]