Samorząd Studentów WFPiK

Absolwenci

Absolwenci 2017

Zofia Bojanek
Absolwentka filmoznawstwa i kultury mediów, spec. kultura filmowa i medialna

Współpracująca z Radą Samorządu Studentów WFPiK w latach 2015-2017
Koordynator mediów społecznościowych w latach 2016-2017

Anna Głodkowska
Absolwentka filologii polskiej

Sekretarz Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2014-2015
Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów WFPiK ds. kontaktu ze starostami w latach 2013-2014
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów w roku 2016

Dominika Gracz
Absolwentka filologii polskiej, spec. kultura mediów cyfrowych, przekładowa

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2014-2015
Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów WFPiK ds. kół naukowych w latach 2013-2014
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów w roku 2016

Marek Józefczyk
Absolwent filologii polskiej, spec. edytorstwo naukowe

Współpracujący z Radą Samorządu Studentów WFPiK w latach 2016-2017

Anna Liberek
Absolwentka filologii polskiej, spec. edytorstwo naukowe

Członek Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2014-2015

Aleksandra Nowak
Absolwentka filologii polskiej, spec. przekładowa, nauczycielska pełna

Członek Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2014-2015
Członek Komisji Wyborczej Instytutu Filologii Polskiej w roku 2016

Absolwentki 2016

Maja Maćkowiak
Absolwentka filologii serbskiej, spec. translatorska i kultur południowo- i zachodniosłowiańskich

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów WFPiK ds. wydziałowych w latach 2014-2015
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów w roku 2015

Jolanta Nawrot
Absolwentka filologii polskiej, spec. nauczycielska, dziennikarstwo i PR, praktyka i krytyka literacka

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2013-2014
Sekretarz Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2012-2014

Absolwentki 2015

Marita Rynowiecka-Słaby
Absolwentka filologii polskiej

Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2012-2014

Joanna Gruchot
Absolwentka filologii polskiej, spec. edytorstwo naukowe

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów WFPiK w latach 2012-2014