Samorząd Studentów WFPiK

Raport z ankietyzacji Przyjazny Dziekanat 2017

Prezentujemy raport z tegorocznej edycji ankietyzacji Przyjazny Dziekanat, mającej na celu ocenę pracy wydziałowej administracji, zajmującej się sprawami studenckimi.

Raport został sporządzony na podstawie ankiet, przeprowadzonych na zajęciach dydaktycznych w dniach od 10 do 25 kwietnia 2017 roku przez przedstawicieli Rady Samorządu Studentów. Wszystkie ankiety zostały opracowane i na podstawie wszystkich ankiet sporządzony został raport. 

W badaniu udział wzięło 385 osób, co stanowi 16,28% ogólnej liczby studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiujących na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Wydziałowym koordynatorem ankietyzacji Przyjazny Dziekanat była Agata Guzikowska.

Przyjazny Dziekanat 2017 – raport studencki

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.